Unie-Home, a home away from home

Veel uitzend- en arbeidsbureaus met buitenlandse werknemers kennen het probleem: huisvesting! Internationale medewerkers zijn van grote waarde voor de Nederlandse economie en samenleving. Echter bestaat er een groot en groeiend tekort aan geschikte huisvesting voor internationale medewerkers. Unie-Home biedt deze doelgroep kwalitatief geschikte tijdelijke huisvesting. Door jarenlange ervaring in het verzorgen van tijdelijke huisvesting voor uitzendbureau’s met vooral Oost-Europese werknemers weten we hoe moeilijk het is voor een bedrijf om accommodatie te zoeken voor buitenlandse werknemers.
De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen tijd fors toegenomen. Als gevolg van de aanhoudende banengroei, dalende werkloosheid en vergrijzing kampen steeds meer bedrijven en sectoren met een tekort aan geschikt personeel. Om aan de personeelsvraag te voldoen en de productie draaiende te houden, zetten veel werkgevers actief in op het aantrekken van internationale medewerkers.
Maandelijkse woningverhuur wint aan populariteit ten opzichte van hotelaccommodatie, omdat het flexibiliteit biedt in termen van duur en verblijf in een hotel, maar met extra comfort en lagere kosten.

Unie-Home biedt kwalitatief goede huisvesting voor deze buitenlandse werknemers uit oost Europa bijvoorbeeld Polen, Litouwen, maar ook uit de rest van Europa zijn arbeidskrachten van harte welkom.