Wij voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Certificaat Stichting Normering Flexwonen
Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Voordat een onderneming kan worden geregistreerd moet er een administratieve inspectie worden uitgevoerd om te controleren of alle locaties zijn opgegeven. En alle locaties waarvoor de organisatie verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) moeten zijn geïnspecteerd. Na de registratie vindt jaarlijks bij alle geregistreerden een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Periodiek worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen.

De norm kent de onderdelen bezetting, ruimte, daglicht en verwarming, sanitair, hygiëne, voorzieningen, (brand)veiligheid, onderhoud en beheer en informatievoorziening. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door een inspectie-instelling worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

Gemeubileerde huisvesting voor buitenlandse werknemers